skip to Main Content

Ons onderwijs

Behalve kennis opdoen vinden we het heel belangrijk dat kinderen

  • Leren vanuit een context
  • Veel samenwerken
  • Orde, rust en duidelijkheid ervaren
  • Veilige en gezellige sfeer op school ervaren
  • Werken in een goed pedagogisch klimaat
  • Werken aan projecten
  • Vrijheid hebben voor creativiteit
  • Werken op hun eigen niveau
  • Profiteren van moderne onderwijs- en lesmethodes

Kortom we bieden structuur en ruimte, uitdaging en aanpassing.

ons-onderwijs

Onderwijsvorm

Wij werken op school met jaargroepen. Dat betekent dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Hier leren ze een afgesproken leerstofpakket. We werken in groep 4 t/m 8 met de methode Alles in 1. Hier worden alle vakken, met uitzondering van rekenen en bewegingsonderwijs, binnen een bepaald thema aangeboden. Elk jaar komen er 5 thema’s aan de orde en bij de start of afsluiting worden ouders met regelmaat uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

In ons lesgeven houden we rekening met verschillen en passen ons onderwijs daarop aan, zowel in leerstof, tijd en tempo. Zelfstandig werken en samenwerken oefenen we door middel van de time-timer, de vraagdobbelsteen en coöperatieve werkvormen.

ons onderwijs 2

Kanjertraining

De sociaal emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk op onze school. Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling moeten kinderen zich veilig voelen. Ieder kind moet zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. Elke week worden er lessen gegeven in de kanjertraining om zo de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren ook om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij maken we op onze school gebruik van de kanjerafspraken: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we hebben plezier, we werken samen en we doen mee. Je mag leren om jezelf te zijn! Ouders vragen we in een jaarlijks gesprek om te vertellen over hun kind om zo onze leerlingen zo goed mogelijk te kennen en aan hun onderwijsbehoeften te voldoen. Daarnaast werken we met het zogenaamde maatjessysteem; driewekelijks wisselen leerlingen van hun plekje in de groep en krijgen een nieuw maatje.

Back To Top